z661747826233_22cee80f7a2b6ac2de28ba240e36d476
z661747835852_6da107447624181821156973925ad371
z661747812914_116878d7eb72792392ae997615856437
z661747776809_6120f0f69cb031624d1962e28f40c1af
z661747296974_879c88db1c03dd7ee49767e0b89cb684

Ví nam da bò kẹp tiền dập vân cá sấu màu nâu mã PN2

L11cm H8cm

Da bò dập vân cá sấu

 

399.000 

Số Lượng