z917545297078_fb935ee7f0e61ea5f11be3415af85633
z917545292200_7907a9c2eee6683567f24af3cbc33856
z917545288476_43365c0828561ca5436696e6eb129de3
z917545272183_c88dbf7f0ca9fe74375ed941f6280548
z917545253098_fe0b0f8115b87a6060e317c0f46013d8

Ví đựng giấy tờ xe nâu sáng da hột kiểu đứng

Ví đựng giấy tờ xe nâu sáng da hột kiểu đứng

Kích thước L16cm H12cm

Chất liệu da bò thật 100%

Sản phẩm handmade

350.000 

Số Lượng