z845703480489_825c5df985b89974fc4f6555b84473c8
z845703467396_339e05dcbf7c2fffd250c08c090b0c8d
z845703445996_0a9cbca3086a2d2fb7dee803bd65a2a2
z845703440044_0fd00e2528986be8e7b886805864137b

Ví kẹp tiền màu xanh dương B1

Ví kẹp tiền Kích thước nhỏ L11cm H7cm,

thiết kế 6 vách ngăn đựng các loại thẻ

Da bò, Thanh kẹp tiền Inox

300.000 

Số Lượng