z844369665914_0b81bfada8cb07e52a8e8a5fd6696794
z844370044849_b75c5e623adbe62bf104ee0789ea875d
z844370035189_7afc0ff99b7dcc97069f1ad96b027284
z844370043937_cf0082121fac956d7561ddf8d63be16c

Ví đựng hộ chiếu tphcm màu nâu

01 ngăn chính đựng passport (ví hộ chiếu), có thể để vé máy bay, tiền mặt hay các giấy tờ liên quan khác…..

05 vách để các loại thẻ kích cỡ như thẻ ATM

 

400.000  350.000 

Số Lượng