z780309857804_f18c61af4e1a665d43e43b2ab6a88341
z780309902994_dbaa0f2e22d0ecb3bb44504e46b3182b
z780309873672_2f4bc35c83a67abcb346a2c661523e92

Ví đựng giấy tờ ô tô màu nâu vàng da nubuck

Kích thước: L16,5cm X 11,5cm

Chất liệu da bò NUBUCK cao cấp

350.000 

Số Lượng