z799790609037_6a8b006a223cd9f1a88de92cdb4c1073
z799790622661_6cf8ed513c87b4fedb0860f88a10f348
z799790609153_d1dcde3ebbdf37f1859c9cdcb488fe4b
z799790619375_d858dd10926f8300b57c1a5da7f3e1e7

Ví kẹp tiền màu xanh rêu da ý mã XR2

Da bò thật

Đặc điểm: Để được CMND, GPLX dạng thẻ PET | Vách đựng Danh Thiếp | Kích thước L11cm H7cm

300.000 

Số Lượng