z844364728088_f157756eb3ccaeb51610de8ce3751740
z684458354399_2df32e7461d5300704d1c41017acae7e
z844364732944_a4fb7872aa9fcfb8ebd854ab49a9cb13
z844364723097_a1b26007336ccc0fbaecb00d4632964e

Ví đựng hộ chiếu tphcm màu đen

01 ngăn chính đựng passport (ví hộ chiếu), có thể để vé máy bay, tiền mặt hay các giấy tờ liên quan khác…..

05 vách để các loại thẻ kích cỡ như thẻ ATM

 

400.000  350.000 

Số Lượng