z646334199213_c3caf44bfe64f5d2d61d136247eac7c6
z646334191239_eb148bec5eda06b7f49ec698594d654f

Ví da đựng Giấy đăng kiểm xe ô tô nâu bò

Đựng giấy tờ xe ô-tô: cà vẹt xe, giấy đăng kiểm, bảo hiểm, bằng lái xe…
Kích thước: 16.5 cm x 11.5 cm
Có 01 ngăn chính lớn và 2 ngăn nhỏ

350.000