z965164235964_dbb9660c0bf465042890dcb83665d0af
z965164239533_eaf7f5e832c8ef729a3431f737b00ede
z965164234467_b230cddcacfd7530be98b594222c8715
z965164230997_9a9ddb98d2211c6b3fda87f91d2bb8c9
z965164230266_29eea04b8a49b038df4021a9b1e4c1f0
z965164227980_a0b7b0a1723c350b735262d90aca1227

VÍ NAM DA BÒ PURE LEATHER 205

Màu sắc: Màu Đen
Kích thước: 26×10 cm
Chất liệu: Da Bò nguyên miếng

500.000  370.000