Showing all 18 results

Kích thước L11cm x H8cm
Để được CMND, GPLX dạng giấy
Có thanh kẹp tiền, kẹp được hơn 20 tờ tiền mặt
Có 1 ngăn chính đựng nhiều tờ tiền thẳng
Bên ngoài có vách đựng danh thiếp

-5%
-20%
-20%
-20%
-11%

0907988855