28471988_1845699348807791_8004167202452217498_n
z922054802456_c02a2098e23a217e0de0c596c29f7d0a
z666495713027_0a7dbe11a55f7abb37fa0193b8ef5775
28871964_1845699472141112_3569795336728342375_n
z922054800714_2fe7b0d90bed31a9677c067921eed934
z922054808403_1374cdbcd9cde18b68e712207402a293
z922054808555_3cf8360c36c991eae8d83e00763b1356

Ví da handmade da bò dập vân cá sấu màu đen

Ví da handmade da bò dập vân cá sấu màu đen

Kích thước L11cm H8cm

Có vách ngăn để tiền

399.000 

Số Lượng