z857819556064_cda0954051def0e9ba3ad1d216f6960f
z857819569503_587311d0e117965af79a701d38c80c23
z857819567504_e260c1ee2df20e2ca82f9f6562cbccb0
z857819557734_d1ddfcb34bc38efe551626cddf9af591
z857819555901_4714d82012346c87faa645597785e13e
z857819550907_34ae8d19b64753b6a83a11216d896f39
z857819550536_0bd6c439e7cfe108d2805abe06c47109
z857819556064_cda0954051def0e9ba3ad1d216f6960fz857819569503_587311d0e117965af79a701d38c80c23z857819567504_e260c1ee2df20e2ca82f9f6562cbccb0z857819557734_d1ddfcb34bc38efe551626cddf9af591z857819555901_4714d82012346c87faa645597785e13ez857819550907_34ae8d19b64753b6a83a11216d896f39z857819550536_0bd6c439e7cfe108d2805abe06c47109

Ví da unisex màu trắng sửa

Ví da unisex màu trắng sửa

Kích thước nhỏ gọn L11cm H8cm, thiết kế tối ưu để đủ kể cả chứng minh nhân dân và GPLX dạng giấy

Ngăn đựng tiền

Thanh inox kẹp tiền

Chất liệu Da bò

Đối tượng sử dụng: nam và nữ

420.000  350.000 

Số Lượng