IMG_1769
IMG_0141
IMG_1768
z800723652550_e5dad09194dca5da807f09994ac1e653
z800723654227_a4f38b90c67031df82aff9b71d09aa6e
IMG_1769IMG_0141IMG_1768z800723652550_e5dad09194dca5da807f09994ac1e653z800723654227_a4f38b90c67031df82aff9b71d09aa6e

Ví kẹp tiền màu cam đỏ mã VKTPRODO

Kích thước L11cm H8cm

Để được CMND và GPLX dạng giấy

Có vách ngăn đựng tiền

Bóp Unisex

450.000  350.000 

Số Lượng