IMG_1769
IMG_0141
IMG_1768
z800723652550_e5dad09194dca5da807f09994ac1e653
z800723654227_a4f38b90c67031df82aff9b71d09aa6e
IMG_1769IMG_0141IMG_1768z800723652550_e5dad09194dca5da807f09994ac1e653z800723654227_a4f38b90c67031df82aff9b71d09aa6e

Ví kẹp tiền màu đỏ mã VKTPRODO

Kích thước L11cm H8cm

Để được CMND và GPLX dạng giấy

Có vách ngăn đựng tiền

Bóp Unisex

450.000  350.000 

Số Lượng