22789030_494692957579582_7531786764894448503_n
22814361_494692927579585_3786604687354194736_n
22815254_494692930912918_7307467945097039688_n
22885913_494692954246249_3900529268718771761_n
22789030_494692957579582_7531786764894448503_n22814361_494692927579585_3786604687354194736_n22815254_494692930912918_7307467945097039688_n22885913_494692954246249_3900529268718771761_n

Ví Da Nam Saffiano D2DO

– Bên trái có 4 ngăn đựng thẻ, bên phải có 2 ngăn đựng thẻ với thiết kế ngăn đan chéo vào nhau. Các ngăn này có thể để được nhiều thẻ ATM và các giấy tờ liên quan khác
– 2 ngăn dài chính, để vừa cmnd & tất cả các loại giấy tờ xe và giữ tờ tiền thẳng
– Dạng Ví ngang kích thước 12 x 9cm

450.000  399.000 

Số Lượng