z772445946756_f62ad0a2858d197be31cc46fe920a851
z772445941596_15eb7eba1d6351f66911b841b6c29a20
z772445938913_188e1560c775a8f493d1c882dea195b2
z772445937042_d74311b6b4f30cea822c3caa9d79954e
z772445954286_247ddf07c54ec6b0df0638015005266a
z772445958714_f351fcc4fd3359676933d3f02b3ad0e4

Ví đăng kiểm xe ô tô xanh tím

Chất liệu: Da bò

Màu xanh ánh tím

Kích thước: L16.5cm H11.5cm

350.000 

Số Lượng