z646378450604_cf3a44809554bb9c9d6f86aa29f3518d
z749362732090_68505ab46b62b435ead68f9be3f7dbd0
z749362707898_6fa6e099f172823a4dc041851d69164d
z749362896756_d9012974f3985995399cb04099128537
z749362918112_de691d66a418f273bf64e77a144027c7
z749362960490_1781d93f333aea516f39d756a2affcb0
z646378447194_f7af93519cdc752e40a9bdacc913b98a

Ví kép da bò mã B2

  • Trọng lượng: 10gam
  • Số ngăn: 2 ngăn lớn, mỗi bên có 3 vách đựng các loại thẻ kích thước thẻ ATM
  • Màu và bề mặt: Xanh navi
  • Chất liệu da bò
  • Giá trên bao gồm ship

399.000 

Số Lượng