z725735972813_83e2d2fb52acd1933862532729fde514
z725735967168_46b8a0b3e9eb8df14580179627eb4cba
z725735964343_11ee412e7f9b440cb0f8b1813005529b
z725735433691_9796589a78054d0996e9e9f57faaeb84

Ví da đựng giấy tờ xe màu đen D1

Màu đen da hột

Kích thước: L16.5cm H11.5cm

Chất liệu Da bò

350.000 

Số Lượng