z624326514552_0d0676fd3565510e6ff2572ac3e53310
z719117376260_9553ccd15f2c0b2f0ac8dc2f95612da2
z624326514552_0d0676fd3565510e6ff2572ac3e53310z719117376260_9553ccd15f2c0b2f0ac8dc2f95612da2

Bóp ví da kẹp tiền nâu đỏ có ngăn đựng tiền

Kích thước: L11cm, H8cm

Màu sắc nâu đỏ

Nhận khắc laser trên ví: 60k/ví

350.000 

Số Lượng