z624326518032_9aed4f6e7684ee3c92403186e5b622d2
z624326514552_0d0676fd3565510e6ff2572ac3e53310
z624326503866_fd6f7e0d90fd17545f279c19e9adcd0a
z719117374746_2c5594bf72171ddd8a043cadeed05772
z624326518032_9aed4f6e7684ee3c92403186e5b622d2z624326514552_0d0676fd3565510e6ff2572ac3e53310z624326503866_fd6f7e0d90fd17545f279c19e9adcd0az719117374746_2c5594bf72171ddd8a043cadeed05772

Bóp ví da kẹp tiền nâu đỏ

Kích thước: L11cm, H7cm

Màu sắc nâu đỏ

Nhận khắc laser trên ví: 60k/ví

 

 

260.000 

Số Lượng