z700104895911_508c746738dfdacd6c6c2b0241f7e01d
z700104920873_27c96c34248663086197b9c788f49089
z700104913047_227e8a919a26f259124983dd9bff51b6
z700104908319_ea1983a85e26418afd11b4ed59a49195
z700104884411_bf961b1af7b90afeebe69886b9b988f7

Ví da bò kết hợp thanh kẹp tiền màu nâu

  • Kích thước L11cm H8cm. Có vách ngăn đựng tiền
  • Da bò thật
  • Màu nâu hột

399.000 

Số Lượng