z698538923257_a6d4d828263771139787e5d235836ace
z694230583420_65a56ea3733c10a12f492335bb0798ab
z694230565041_8d20b3fc1ee564643a014d44718755f2
z694230569400_32af74003b1ba8dc59af3ab189c0d1dd
z694230583420_65a56ea3733c10a12f492335bb0798ab
z698539084528_9f16b031abf06e8804bbb42cc4caca53
z698538923257_a6d4d828263771139787e5d235836acez694230583420_65a56ea3733c10a12f492335bb0798abz694230565041_8d20b3fc1ee564643a014d44718755f2z694230569400_32af74003b1ba8dc59af3ab189c0d1ddz694230583420_65a56ea3733c10a12f492335bb0798abz698539084528_9f16b031abf06e8804bbb42cc4caca53

Ví nam da bò D2

  • Màu sắc: đen da bò ý
  • Thiết kế lớp lót bằng da bò nguyên miếng, có ngăn khóa kéo bền vững theo thời gian.
  • Bảo hành 24 tháng.

420.000 

Số Lượng