z680262838058_08032daff92f8180da1c7f60289ef914
18275260_419127548469457_1280096909356316267_n
z680262858087_7097a0e8f6b969c1a00935dcbfbefa15
z680262877960_75a6070034fed0b181567ded2864299a
z680262838058_08032daff92f8180da1c7f60289ef91418275260_419127548469457_1280096909356316267_nz680262858087_7097a0e8f6b969c1a00935dcbfbefa15z680262877960_75a6070034fed0b181567ded2864299a

VÍ KẸP TIỀN DẬP VÂN CÁ SẤU MÀU ĐEN

Màu đen dập vân cá sấu

Kích thước nhỏ L11cm, H7cm

Kích thước lớn L11cm, H8cm

260.000 

Số Lượng