z765724793751_3ec08d924677e5fec2f2be3bf2f89dfa
z646394906596_4af37967258668d6919957261feb7553
z680790499846_e3147beb11ae7d0eb035b26e6f5b3c03
z765724823460_2e1178f6a1b1a7247335677fc068d7af
z765724848662_5eb216b7b433e917e1fe3a3f67a43aaa

Ví kẹp tiền màu xanh ánh tím B2

Kích thước nhỏ L11cm H7cm

Màu xanh dương

300.000 

Số Lượng