z684458375027_377d8a895531bfa8752d6b265fdb912e
z684458283185_39fa94c941086ed1677e0b75b669ae2a
z684458354399_2df32e7461d5300704d1c41017acae7e
z684458388679_9076a891b19ad3a3757414b1b82e8fce
z684458452730_32d004c1a9c9ea9f4c5d6095fba8658e
z684458375027_377d8a895531bfa8752d6b265fdb912ez684458283185_39fa94c941086ed1677e0b75b669ae2az684458354399_2df32e7461d5300704d1c41017acae7ez684458388679_9076a891b19ad3a3757414b1b82e8fcez684458452730_32d004c1a9c9ea9f4c5d6095fba8658e

Ví đựng hộ chiếu tphcm

01 ngăn chính đựng passport (ví hộ chiếu), có thể để vé máy bay, tiền mặt hay các giấy tờ liên quan khác…..

05 vách để các loại thẻ kích cỡ như thẻ ATM

250.000 

Số Lượng