28310107_1831589296885463_63078784_o
28407402_1831589346885458_241959814_o
28340060_1831589356885457_614306708_o

Ví kép đựng iphone 7 plus B1

Ví da bò thật 100%

Để được Ip7 plus, Ip8 Plus

Kích thước: 18 x 9.5 cm.

 

510.000  350.000 

Số Lượng