z649713904886_dd721b8c0153f98561f079e5f8acc036
z649713899567_8721df2f8db5f6e7d659fe8dbf130a6f
z649713904886_dd721b8c0153f98561f079e5f8acc036z649713899567_8721df2f8db5f6e7d659fe8dbf130a6f

Ví đựng đăng kiểm xe da bò

Kích thước: 16.5 cm x 11.5 cm
Có 01 ngăn chính lớn và 2 ngăn nhỏ

Màu da bò

Giá: 250k/ví may máy

300k/ví may tay

300.000  250.000 

Số Lượng