z848895401069_a7062f0e71fbf92a160daa5bc799d3e5
z848895403270_430e4639a67c7cc77c81cdae44e130e7
z848895401069_a7062f0e71fbf92a160daa5bc799d3e5z848895403270_430e4639a67c7cc77c81cdae44e130e7

VÍ NAM DA BÒ PURE LEATHER 205

Màu sắc: Màu Đen
Kích thước: 26×10 cm
Chất liệu: Da Bò nguyên miếng

500.000  420.000