z855126252739_1e125cae8a55b5590e16e1b058af0d4f
z855126247880_04a59b28527184299589f89727a7ac10
z855126259640_8800ac88996437767850e374bddd6043
z855126261385_f5ba7c81055914656f540b39998f3d2e
z855126252739_1e125cae8a55b5590e16e1b058af0d4fz855126247880_04a59b28527184299589f89727a7ac10z855126259640_8800ac88996437767850e374bddd6043z855126261385_f5ba7c81055914656f540b39998f3d2e

Ví da bò nam handmade mã PN3 nâu đen

Mã Sản phẩm: PN3
Màu sắc:Đen nâu bò
Bảo hành : 12 tháng

Giá 350,000 đồng
Chất liệu: Da Bò thật nhập khẩu Ấn Độ Hàn Quốc

350.000 

Số Lượng